علاّمه محقّق، فقيه اصولي، مورخ، حديث شناس، كتابشناس، متكلم و مفسّر، حضرت آيت الله محمّد باقر محمودي حدود سال 1302 ش / 1341 ق پا به اين جهان گذاشت، و تا سن 19 سالگي در زادگاهش علامرودشت بود، و به دليل عشق شديد به علوم ديني در همان جا به كسب دانش پرداخت، سپس به مركز علوم شيعه شهر مقدس نجف هجرت كرد و از محضر اساتيدي همچون شيخ يوسف خراساني، ميرزاآقا اصطهباناتي، شيخ حسين حِلَّي، سيد عبدالأعلي سبزواري، سيد محمود شاهرودي، ميرزا حسن يزدي، ميرزا باقر زنجاني، ميرزا مهدي شيرازي، سيد محسن حكيم و ديگر اعاظم بهره‌مند گرديد و.... [ادامه مطلب]

مجمع احیای فرهنگ اسلامی